Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yeni Programlar Açıldı

12 Temmuz 2019, Cuma 4683

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.05.2019 ve 04/07/2019 tarihli toplantılarında almış olduğu kararla Lisanaüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği;

      *Tarih Doktora Programı

      *Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

      *Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

      açılmış olup, bu programlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır.