Seminer Dersi Uygulama İlkeleri

27 Mayıs 2020, Çarşamba 951

1. Form SBE-15 Seminer Bilgi Formu, danışman tarafından dersin verildiği dönemin ikinci haftasında doldurulup Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir.

2. Anabilim dalı başkanlığı, danışman tarafından doldurulan Seminer Bilgi Formlarını toplayarak Form SBE-16 dolduracak ve en geç ders döneminin 4. haftasında Enstitüye (Seminer Bilgi Formlarıyla beraber) gönderecektir.

3. Seminer tarihleri, sunumdan 15 gün önce Enstitümüz web sayfasında ilan edileceğinden formların Enstitümüze gönderme sürelerine dikkat edilmelidir.

4.Seminer sunumunu başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 ay içerisinde Tez Yazım Kılavuzuna uygun ciltli ve cd ortamında (pdf) olarak Form SBE-17 Seminer Sonuç Formu ile beraber Enstitümüze teslim edecektir.

5. Seminer çıktıları sayfanın her iki yüzüne yazdırılabilir.

6. Seminer sunumları ilgili eğitim-öğretim yarıyılının son haftasından itibaren bütünleme sınavlarının son tarihine kadar olan sürede yapılacaktır.

7. Seminer Sonuç Formu ve ciltli olarak seminerleri teslim edilmemiş öğrencilerin, seminer dersi başarısız kabul edilecektir.

 

EKLER:

  1. Form SBE-15 Seminer Bilgi Formu
  2. Form SBE-16 Anabilim Dalı Seminer Programı Formu
  3. Form SBE-17 Seminer Sonuç Formu

(Formlar Enstitümüz web sayfasında bulunmaktadır.)