Ek Ders Bildirim Formu (F-1) Hakkında:

11 Ekim 2019, Cuma 472

  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle güncellenen yeni F-1 Formu işleme alınacaktır. (Güncel F-1 formu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ.)
  •  Yasal yükü olan öğretim üyeleri, yasal yük düşülecek dersin karşısına yazılmalıdır.
  • Danışmanlıklar Tez yönetimi altında yazılmalıdır.

(Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı, her bir öğrenci için 1 saat/hafta ders yüküdür. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için aynı şekilde uygulama yapılır Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/hafta’yı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Danışman öğretim üyelerinin yurt dışına uzun süreli görevlendirilmeleri durumunda, görevlendirmenin 3 aydan sonrasında ders ücreti ve 6 aydan sonra ise öğretim üyesinin tez danışmanlık ücreti sona erecektir.)

  • Ara sınav sütununu yasal yükü olmayan öğretim üyeleri dolduracaktır.
  • F-1 formuna Yüksek Lisans Tezi dersi yazılmamalıdır.
  • F-1 formu doldurulduktan sonra derse girilen her birime aynı F-1 formu verilmelidir.