Tezli Yüksek Lisans


 

İLK BAŞVURU ve KESİN KAYIT FORMLARI  
FORM-SBE-01 Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu(ONLİNE ALINACAK)  
FORM-SBE-02 Bilim Dalı Tercih Formu  
FORM-SBE-03 Kesin Kayda Gelmeyecekler İçin Dilekçe Örneği  
FORM-SBE-04 Danışman Öneri Formu  
FORM-SBE-05 Askelik İşlemleri Dilekçesi  
DERS DÖNEMİ İÇİNDE KULLANILAN FORMLAR  
FORM-SBE-06 Belge Talep Dilekçesi  
FORM-SBE-07 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi   
FORM-SBE-08 Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi  
FORM-SBE-09 Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu  
FORM-SBE-10 Mazeret Sınav Hakkı İsteme Formu  
FORM-SBE-11 Ders Kayıt Formu  
SEMİNER FORMLARI  
FORM-SBE-15 Seminer Bilgi Formu  
FORM-SBE-16 Seminer Program Formu  
FORM-SBE-17 Seminer Sonuç Formu  
TEZ KONUSU BELİRLEME FORMLARI    
FORM-SBE-20 Tez Konusu Öneri Formu  
FORM-SBE-21 Tez Konusu Değişiklik Formu  
FORM-SBE-22 Tez Adı Değişiklik Formu  
FORM-SBE-23 Ek Süre İstek Formu  
TEZ İLK TESLİM FORMLARI  
FORM-SBE-25 Yüksek Lisans Tez Juri Öneri Formu(Danışman Tarafından Doldurulacaktır.)  
FORM-SBE-26 Tez İlk Teslim Dilekçesi  
FORM-SBE-27 Tez Çalışması Orijinallik ilk Raporu  
FORM-SBE-28 Özgeçmiş (TEZ)(Tezin Son Sayfasına Eklenecektir)  
FORM-SBE-47-A Tez Beyannamesi(Kısıtlama İstemeyenler İçin)  
FORM-SBE-47-B Tez Beyannamesi(Kısıtlama İsteyenler İçin)  
TEZ SAVUNMASI FORMLARI  
FORM-SBE-30 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarılı Öğrenci İçin)  
FORM-SBE-31 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarsız Öğrenci İçin)  
FORM-SBE-44 Tez Kabul Tutanağı  
DÜZELTME SONRASI TEZ TESLİM FORMLARI  
FORM-SBE-33 Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)  
FORM-SBE-34 Tez Çalışması Orijinallik Son Raporu  
TEZ SON TESLİM FORMLARI  
FORM-SBE-40 Tez Ciltli Son Teslim Dilekcesi  
FORM-SBE-41 Tez Çalışması Orijinallik Son Raporu  
FORM-SBE-42 Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)  
FORM-SBE-43 Etik Komisyon Muafiyet Formu  
FORM-SBE-44 Tez Kabul Tutanağı  
FORM-SBE-45 Tez Bilgi Formu ENG  
FORM-SBE-46 Tez Bilgi Formu TUR  
FORM-SBE-47-A Tez Beyannamesi(Kısıtlama İstemeyenler İçin)  
FORM-SBE-47-B Tez Beyannamesi(Kısıtlama İsteyenler İçin)  
FORM-SBE-48 Tez İç Kapağı  
FORM-SBE-49 Mezuniyet İlişik Kesme Dilekçesi  
ANABİLİM DALLARI İLE İLGİLİ FORMLAR  
FORM-SBE-51 Kataloğa Yeni Ders Öneri Formu  
FORM-SBE-53 İkinci Tez Danışman Öneri Formu  
FORM-SBE-54 Not Bildirim Çizelgesi  
FORM-SBE-55 Not Bildirim Çizelgesi (Ortak Programlar İçin)  
FORM-SBE-56 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu  
FORM-SBE-57 Uzmanlık Alan Dersi Protokolü  
FORM-SBE-61 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (Türkçe)  
FORM-SBE-62 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (İngilizce)  
FORM-SBE-64 Öğrenci Ders Denklik Formu