Tarihçe


Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde 29.05.2007 tarihli ve 25536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanunun ek 80/ç maddesi uyarınca kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yürüten bir akademik kurum olarak hizmet vermektedir.

Enstitümüz ile Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü arasında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Tarih Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans Programı faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra 2018 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tarih Anabilim Dalı ve İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmış olup yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Diğer Anabilim Dallarında Lisansüstü programların açılmasına dair çalışmalar devam etmektedir.