İdari Perosnel


Enstitü Müdürü
Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
hamitsafakci artvin.edu.tr
4452-1701
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ,Tarih Bölümü, Şehir Yerleşkesi/ARTVİN
Kişisel Sayfası
Enstitü Sekreteri Vekili
Eğitim Fakültesi
leventsaricoban artvin.edu.tr

Kişisel Sayfası