İdareciler Sayfası


Enstitü Müdürü
Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
hamitsafakci artvin.edu.tr
4452-39715
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ,Tarih Bölümü, Şehir Yerleşkesi/ARTVİN
Kişisel Sayfası
Enstitü Sekreter V.
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
leventsaricoban artvin.edu.tr
1304
Kişisel Sayfası