Görev & Sorumluluk


Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel amacı; Sosyal Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

Bu amaca ulaşmada; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile temel dayanağı oluşturmakLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve 18.01.2009 tarih ve 27114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"tadır.