Formlar


                                                                                       GENEL

Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Formu    Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi
Bilim Dalı Tercih Formu        Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu  Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Formu
Yüksek Lisans Başvuru Değerlendirme Formu Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Tutanağı
Seminer Program Formu      Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı
Belge Talep Dilekçesi Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı
Seminer Bilgi Formu    Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı
Danışman Öneri Formu    Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Duyuru Tutanağı
İkinci Tez Danışman Öneri Formu    Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Ders Kayıt Formu  Doktora Tez Önerisi Sözlü Sınav Başvuru Dilekçesi
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi  Doktora Tez Öneri Formu
Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi Doktora Tez Öneri Savunma Tutanak Formu
Kesin Kayda Gelmeyecekler İçin Dilekçe Örneği Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Formu
Askelik İşlemleri Dilekçesi    Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı
Tez Konusu Öneri Formu  
Tez Konusu Değişiklik Formu  
Ek Süre İstek Formu  
Tez Çalışması Orijinallik ilk Raporu  
Tez Çalışması Orijinallik Son Raporu  
Tez İlk Teslim Dilekçesi  
Tez Teslim Dilekçesi (Ciltli Teslim İçin)  
Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)  
Not Bildirim Çizelgesi  
Not Bildirim Çizelgesi (Ortak Programlar İçin)  
Mezuniyet İlişik Kesme Dilekçesi  
Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu  
Tez Kabul Tutanağı  
Tez Beyannamesi  
Özgeçmiş (TEZ)  
Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarılı Öğrenci İçin)  
Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarsız Öğrenci İçin)  
Tez Bilgi Formu (Türkçe)  
Tez Bilgi Formu (İngilizce)  
Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (Türkçe)  
Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (İngilizce)  
Kayıt Dondurma (İzin) Talep Formu  
Kayıt Silme Talep Dilekçesi  
Öğrenci Kontenjan Talep Formu  
Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu  
Öğrenci Ders Denklik Formu  
Ders Yükü Formu (F-1)  
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi  
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi  
Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu  
Uzmanlık Alan Dersi Protokolü  
Mazeret Sınav Hakkı İsteme Formu  
Kataloğa Yeni Ders Öneri Formu  
Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu Dilekçesi  
5'lik Sistemin 100'lük Sİstemde Eşdeğerliği  
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları