Enstitü Kalite Komisyonu


Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu

1

Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI

Enstitü Müdürü

2

Dr. Öğr. Zemzem YÜCETÜRK

Müdür Yardımcısı

3

Prof. Dr. Nuri YAVUZ

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

4

Dr. Öğr. Üyesi Murat BERBEROĞLU

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

5

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KURTULGAN

Öğretim Elemanı Temsilcisi

6

Levent SARIÇOBAN

Enstitü Sekreteri V.

7

Gamze KÜÇÜK

Öğrenci Temsilcisi

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi