Doktora


 

 
İLK BAŞVURU ve KESİN KAYIT FORMLARI
FORM-SBE-01 Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu(ONLİNE ALINACAK)
FORM-SBE-02 Bilim Dalı Tercih Formu
FORM-SBE-03 Kesin Kayda Gelmeyecekler İçin Dilekçe Örneği
FORM-SBE-04 Danışman Öneri Formu
FORM-SBE-05 Askelik İşlemleri Dilekçesi
DERS DÖNEMİ İÇİNDE KULLANILAN FORMLAR
FORM-SBE-06 Belge Talep Dilekçesi
FORM-SBE-07 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 
FORM-SBE-08 Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
FORM-SBE-09 Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu
FORM-SBE-10 Mazeret Sınav Hakkı İsteme Formu
FORM-SBE-11 Ders Kayıt Formu
SEMİNER FORMLARI
FORM-SBE-15 Seminer Bilgi Formu
FORM-SBE-16 Seminer Program Formu
FORM-SBE-17 Sonuç Formu
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FORMLARI
FORM-SBE-70 Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi
  FORM-SBE-71 Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu
  FORM-SBE-72 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Formu
  FORM-SBE-73 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Tutanağı
  FORM-SBE-74 Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı
  FORM-SBE-75 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı
  FORM-SBE-76 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı
  FORM-SBE-77 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Duyuru Tutanağı
  TEZ KONUSU VE TİK(TEZ İZLEME KOMİTESİ) BELİRLEME FORMLARI
  FORM-SBE-80 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
  FORM-SBE-81 Doktora Tez Önerisi Sözlü Sınav Başvuru Dilekçesi
  FORM-SBE-82 Doktora Tez Öneri Formu
  FORM-SBE-83 Doktora Tez Öneri Savunma Tutanak Formu
  FORM-SBE-84 Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Formu
  FORM-SBE-85 Doktora Tez Konusu Değişikliği Talebi Formu
  FORM-SBE-86 Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı
  FORM-SBE-22 Tez Adı Değişiklik Formu
  FORM-SBE-23 Ek Süre İstek Formu
 

TEZ İLK TESLİM FORMLARI

  FORM-SBE-29 Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu
  FORM-SBE-26 Tez İlk Teslim Dilekçesi
  FORM-SBE-27 Tez Çalışması Orijinallik ilk Raporu
  FORM-SBE-28 Özgeçmiş (TEZ)(Tezin Son Sayfasına Eklenecektir)
  FORM-SBE-47-A Tez Beyannamesi(Kısıtlama İstemeyenler İçin)
  FORM-SBE-47-B Tez Beyannamesi(Kısıtlama İsteyenler İçin)
  TEZ SAVUNMASI FORMLARI
  FORM-SBE-30 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarılı Öğrenci İçin)
  FORM-SBE-31 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarsız Öğrenci İçin)
  FORM-SBE-44 Tez Kabul Tutanağı
  DÜZELTME SONRASI TEZ TESLİM FORMLARI
  FORM-SBE-33 Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)
  FORM-SBE-34 Tez Çalışması Orijinallik Son Raporu