Anabilim Dalları


ANABİLİM DALLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLARI
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  Prof. Dr. Nuri YAVUZ
Tarih Anabilim Dalı  Prof. Dr. Nuri YAVUZ
İşletme Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat BEREROĞLU
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ulaş ÜSTÜN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI