Akreditasyon ve Kalite Komisyonu


Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu

1

Doç. Dr. Hamit ŞAFAKCI

Enstitü Müdürü

2

Prof. Dr. Nuri YAVUZ

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

3

Dr. Öğr. Üyesi Murat BERBEROĞLU

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

4

Dr. Öğr. Üyesi Zemzem YÜCETÜRK

Öğretim Elemanı Temsilcisi

5

Levent SARIÇOBAN

Enstitü Sekreteri V.

6

Gamze KÜÇÜK

Öğrenci Temsilcisi

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi